TESTOVI

pitanja i odgovori

poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja

Testovska pitanja i odgovori za ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 48/10) je naloženo Ministarstvu prometa i komunikacija BiH da izradi jedinstven katalog testovnih pitanja, a obaveza Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je da na temelju pitanja iz kataloga formira testove za polaganje vozačkog ispita.

Kontaktirajte nas za više informacija

Predavač teorijske nastave

Velid Alibašić