Česta pitanja i odgovori

Koliko traje ukupan proces osposobljavanja za vozačku dozvolu B kategorije?

Proces osposobljavanja za vozačku dozvolu B kategorije od dana upisa u auto školu do izlaska na ispit iz vožnje traje 2-3 mjeseca.

Gdje se održavaju predavanja iz teoretske nastave?

Predavanja iz teoretske nastave se održavaju u prostorijama naše auto škole.

Koliko traju predavanja iz teoretske nastave?

Predavanja iz teoretske nastave nastave traju 7 radnih dana, odnosno 28 nastavnih časova za B kategoriju.

Kako ću znati da li sam spreman za izlazak na ispit iz testova?

U toku predavanja iz teoretske nastave svaki kandidat biva testiran prije izlaska na finalni ispit. Ukoliko kandidat za to vrijeme nije zadovoljio testiranje, on dolazi naknadno u auto školu na testiranje prije izlaska na finalni ispit.

Gdje se održavaju predavanja iz prve pomoći?

Predavanja iz prve pomoći se održavaju u prostorijama Crvenog križa one općine u kojoj kandidat ima prijavljeno mjesto prebivališta.

Ko organizuje ispite iz poznavanja propisa i prve pomoći?

Ispite iz poznavanja propisa i prve pomoći organizuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade- Sektor za saobraćaj i edukaciju.

Kojim danima se polažu ispiti iz poznavanja propisa i prve pomoći?

Ispiti iz poznavanja propisa se održavaju utorkom i četvrtkom, a ispit iz prve pomoći srijedom.

Ko vrši prijavu za ispite iz poznavanja propisa i prve pomoći?

Prijavu za ispite vrši auto škola uz prethodni dogovor sa kandidatom.

Koliko važi ljekarsko uvjerenje?

Ljekarsko uvjerenje važi godinu dana od datuma vađenja ljekarskog uvjerenja.

Da li je potrebno da kandidat bude punoljetan da bi pristupio procesu osposobljavanja za vožačku B kategorije?

Da, kandidat mora napuniti 18 godina da bi ušao u proces osposobljavanja.

Da li je potrebno da kandidat bude punoljetan da bi upravljao mopedom?

Ne, da bi kandidat upravljao mopedom mora imati navršenih 14 godina starosti i polaže ispit iz poznavanja propisa bez praktičnog dijela.

Kada se može početi sa obukom iz vožnje?

Sa obukom kandidat može početi kada položi ispite iz poznavanja propisa i prve pomoći i dostavi uvjerenja o položenim ispitima u auto školu.

Da li osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine mogu pristupiti procesu osposobljavanja za vozačku B kategorije i šta im je potrebno?

Osobe koje nisu državljani BiH mogu pristupiti procesu osposobljavanja za vozačku B kategorije. Pored ljekarskog uvjerenja i kopije pasoša potrebno je da kandidat ima odobren stalni ili privremeni boravak na razdoblje ne kraće od 6 mjeseci.

Da li osobe sa invaliditetom mogu pristupiti procesu osposobljavanja za vozačku B kategorije i šta im je potrebno?

Osobe sa invaliditetom mogu pristupiti osposobljavanju. Pored kopije lične karte, CIPS-a i ljekarskog uvjerenja na kojem treba biti naznačeno da osoba ima određenu fizičku invalidnost, potrebno je i Rješenje o invaliditetu kandidata.

Da li kandidat koji ima vožačku dozvolu B kategorije mora pohađati teoretsku nastavu i ispit iz poznavanja propisa ukoliko pristupa osposobljavanju za C1 kategoriju?

Da, kandidat koji već ima vozačku B kategorije mora odslušati 10 časova teoretske nastave i pristupiti polaganju ispita iz poznavanja propisa ukoliko pristupa procesu osposobljavanja za C1 kategoriju.