Policija u KS će kažnjavati pješake ukoliko cestu prelaze pijani, koriste mobitel, slušalice…

Novosti

Novi Zakon o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo je stupio na snagu u kojem ima nekoliko bitnih izmjena u odnosu na prošle zakonske odredbe. Prije svega zakon detaljnije razmatra status svih učesnika u saobraćaju, s detaljnim osvrtom na status pješaka, osobe s invaliditetom, saobraćaj u mirovanju i slično.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS saopćili su da će policijski službenici na terenu do potpune primjene svih zakonskih odredbi u narednom periodu upozoravati građane na odredbe novog zakona.

Tako je jedna od odredbi novog zakona da vozaču motornog vozila za vrijeme vožnje nije dozvoljeno da u vozilu uključi audio – video uređaj, tako glasno, da ne može da čuje signale ostalih učesnika u saobraćaju, niti mu je dozvoljeno da upotrebljava slušalice za slušanje audio uređaja na oba uha.

Zabranjeno je također vozačima motocikla, lakog motocikla i mopeda upravljanje na jednom točku.

Zanimljivo je da će policija kažnjavati i pješake ukoliko se ne budu pridržavali novih zakonskih odredbi. Pa je tako zabranjeno kretanje pješaka po kolovozu ako je pod dejstvom alkohola.

“Smatrat će se da je pješak pod dejstvom alkohola ako se odgovarajućim sredstvima i aparatima za mjerenje alkoholisanosti utvrdi da količina alkohola u organizmu iznosiviše od 0,8 g/kg ili kod kojeg se bez obzira na količinu alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake promijenjenog ponašanja izazvanog dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava”, navodi se u zakonu koji je stupio na snagu.

Također, za vrijeme kretanja kolovozom, prelaska preko kolovoza i prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza pješak ne smije da koristi mobilni telefon niti da ima slušalice u oba uha.

– Pješaci koji nose glomazne predmete ili predmete koji mogu zaprljati ili ozlijediti
prolaznike, moraju biti naročito pažljivi i ne smiju ometati i ugrožavati učesnike u
saobraćaju.
– Ako pješaci po ulicama i cestama nose predmete duže od tri metra ti predmeti moraju biti na krajevima vidno označeni (crvenim trakama).
– Organizovana kolona pješaka, izuzev pogrebne povorke, ne može biti duža od 50
metara.

Za osobe sa invaliditetom i njihovo nesmetano kretanje u javnom saobraćaju moraju se obezbjediti elementi pristupačnosti na stajalištima i peronima, parkirališnim mjestima, javnim pješačkim površinama, semaforiziranim raskrsnicama, pješačkim prelazima, pješačkim ostrvima i raskrsnicama.

Zakon je regulisao i pozicioniranje kioska, štandova i drugih privremenih objekata na javnim površinama uz trotoar koji je uži od 2,5 metra. Svi ti objekti moraju biti odmaknuti od vanjske ivice trotoara minimalno 1 metar.

Zakon je na snagu stupio jučer, a sve odredbe možete pročitati ovdje.

Izvor: Klix.ba

Podijeli: