položi vozački

motorna vozila za prevoz tereta

c KATEGORIJA I c1 podkategorija

U podkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a manja od 7.500 kg.

Pravo na upravljanje motornim vozilom za potkategoriju C1 ima osoba sa navršenih 18 godina starosti i koja ispunjava slijedeće uslove:

Dokumentacija koja je neophodna za upis u auto školu i polaganje C1 podkategorije:

Kako bi se pristupilo osposobljavanju iz upravljanju C1 potkategorije kandidat mora imati položen ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobračaja na putevima za C1 potkategoriju.

Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom kategorije C1 traje 12 nastavnih časova.

U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prijevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg

Pravo na upravljanje motornim vozilom kategorije C ima osoba sa navršenih 21 godinom starosti i koja ispunjava slijedeće uslove:

Dokumentacija koja je neophodna za upis u auto školu i polaganje C kategorije:

Ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, osposobljavanje za vozača C kategorije podrazumijeva 10 nastavnih časova teoretskog dijela i ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja. Nakon položenog teorestskog dijela slijedi obuka na vozilu u trajanju od 20 nastavnih časova i ispit iz upravljanja motornim vozilom.

Ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu C1 potkategorije, osposobljavanje za vozača C kategorije podrazumijeva obuku na vozilu u trajanju od 8 nastavnih časova i ispit iz upravljanja motornim vozilom.

Kontaktirajte nas za više informacija

Instruktori C i C1 kategorije

Memsur Alibašić

Velid Alibašić