Naš stručni tim

Spoj iskustva i mladosti je ono što naš tim čini pobjedničkim. Uvijek smo korak ispred ostalih u primjeni inovativnih ideja te pristupu u izvođenju kako teorijske nastave tako i praktične obuke naših kandidata. U nastavku Vam predstavljamo naš tim.

Memsur Alibašić

Memsur Alibašić

Instruktor vožnje za A1, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.

Mevlida Alibašić

Mevlida Alibašić

Instruktor vožnje za B1, B, BE.

Velid Alibašić

Velid Alibašić

Direktor i instruktor vožnje za A1, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE. Predavač teoretske nastave.

Velida Krajina

Velida Krajina

Office manager i instruktor vožnje za B1, B.

Sadik Dautović

Sadik Dautović

Savjetnik

Almir Udovčić

Almir Udovčić

Instruktor vožnje za B1, B.

Armina Merdanović Halilović

Armina Merdanović Halilović

Predavač teoretske nastave

Senad Krajčin

Senad Krajčin

Instruktor vožnje za A1, A, B1, B, C1, C, C1E, CE.

Haris Alihodžić

Haris Alihodžić

Instruktor vožnje za B1, B, BE, C1, C.

Emina Mumić

Emina Mumić

Administrator